Gå till innehåll

Alla på snö

Alla på snö

En Alla på snö-dag blir till

Barn åker slalom med en ledare. Foto: Ulf Palm

Alpin skidåkning under en Alla på snö-dag. Foto: Ulf Palm

Undrar du över av vad som behövs för att skapa en Alla på snö-dag? Här beskriver vi hur det går till, vilka olika aktörer behövs och vad var och en bidrar med.

Bakom en Alla på snö-dag finns oftast en sammansättning av:

  • kommun
  • anläggning
  • grundskola
  • gymnasieskola
  • klubbar/föreningar inom Svenska Skidförbundet

Så här kan det gå till:

  1. En vanlig början är att någon av ovanstående aktörer tar kontakt med Svenska Skidförbundet för att visa sitt intresse för att genomföra en eller flera Alla på snö-dag/ar.
  2. Tillsammans tittar vi på hur vi kan bygga upp ett fungerande nätverk på plats.
  3. Kontakt etableras med berörda parter för en presentation av Alla på snö. Representanter från alla aktörer deltar på mötet. Svenska Skidförbundet leder mötet och presenterar Alla på snö. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar skräddarsyr vi oftast vi oftast för bästa resultat.

Målet är att vi ska skapa ett nätverk som fungerar år från år så att Alla på snö blir ett återkommande inslag för fjärdeklassare i kommunen.

Generellt upplägg

Kommunen ansvarar för att eleverna kommer till och från anläggningen. De avsätter också en dag för att fortbilda sina lärare i vinteraktiviteter i relation till läroplanen för grundskolan i Svenska Skidförbundets regi. Kommunen hjälper till i kontakten med skolor som har fjärdeklassare, så att All på snö inbjudan från klubb/förening samt lokalavdelning kommer rätt.

Anläggningen står för liftkort och utrusning under dagen. I vissa fall saknas utrustning, då försöker vi naturligtvis att lösa det tillsammans.

Gymnasieskolan deltar med sina elever som agerar ledare under Alla på snö-dagen. Gymnasieeleverna får en grundutbildning i att leda på snö i form av teoretisk och praktiskutbildning i regi av Svenska Skidförbundet. Under den praktiska utbildningen får de en introduktion på anläggningen i linje med läroplanen för gymnasieskolan. Eleverna gör sedan praktik under Alla på snö-dagen genom att vara ledare för fjärdeklassarna.(Gymnasieeleverna kan både komma från skidgymnasium samt från grundprogrammen).
Läs mer om Alla på snö utbildningen här:

Klubben/Föreningen skickar efter/i samband med en lokal Alla på snö-dag ut ett erbjudande till barnen/eleverna och välkomnar dem tillbaka på prova-på-träningar i föreningen/klubben, allt för att göra det möjligt för fler att delta oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi fick ett brev från en elev som deltagit på Alla på snö.

Ett brev från en elev som deltagit på Alla på snö.

Exempel på ett Alla på snö-schema alpint

08.00

Samling för alla ledare på anläggningen. Tillsammans med Alla på snö-värden

09.00

Samling för fjärdeklassarna – berätta om dagen, utrustning, trygghetsregler mm

09.20

Fördela eleverna i mindre grupper och dela ut utrustning.

10.00

Börja med snöaktiviteter – hjälp och stöd till de som behöver

11.30

Lunch

12.15

Fortsatta snöaktiviteter

13.30

Summering av dagen tillsammans med barnen och återlämning av utrustningen.

14.00

Avslutning och summering med gymnasieledare tillsammans med Alla på snö-värden.
Arrangera Alla på snö-dagar

Alla på snö vänder sig till fjärdeklassare och barn på fritids. Via Alla på snö når vi även indirekt barnens familjer, föräldrar och syskon.

Gymnasieelever 17–19 år knyts till Alla på snö för att träna på och utveckla sitt ledarskap på snö genom att delta som Alla på snö-ledare under dagen.

Tidigare utvärderingar och erfarenheter av Alla på snö vittnar om att berörda kommuner, klubbar och deltagare kan se en ökad förståelse för värden som ligger inom folkhälsomålen.

Kontakta Svenska Skidförbundet om också du är intresserad av att genomföra en Alla på snö-dag!

Är du representant för en förening?

Tänk på att ni kan ansöka om projektstöd/idrottsmedel för alla grenar via IdrottOnline för att på så sätt kunna arrangera Alla på snö-dagar.

Kontaktuppgifter

Senast uppdaterad
2023-05-24
Publicerad
2022-09-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Katarina Fahlén
katarina.fahlen@skidor.com

Huvudpartners