Gå till innehåll

Upplands Skidförbund

Upplands Skidförbund

Årsmötesdeltagare.

Upplands SF och dess valberedning

Den nuvarande valberedningen har sagt ifrån sig sitt uppdrag. Eftersom inga nya förslag inkom under årsmötet lade styrelsen lagt fram ett förslag som det togs beslut om på mötet den 6/12 2023.

Upplands skidförbund bildades 1957 och har därmed en lång historia som aktivt idrottsförbund

I dag är det 55 anslutna föreningar, vilket innebär att skidförbundet är ett av dom största idrottsförbunden i Uppland. Det är samtliga medlemsföreningars ansvar att aktivt ta del av och bidra till förbundets aktiviteter.

För att bedriva verksamheten enligt riksidrottsförbundets stadgar, krävs det att vi har en demokratiskt vald styrelse. Grunden för det demokratiska tillsättande av styrelse är föreningarna via en valberedning.

Styrelsen väljs enligt följande i samband med årsmötet;

 • Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år.
 • Val av 3 övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
 • Val av 1 revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år.
 • Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen. Ordförande väljs för en tid av ett år. Ledamöternas mandatperiod är två år.

Valberedningen som har varit verksam de senaste 12 åren, har sagt ifrån sig uppdraget vilket innebär att medlemsföreningarna tillsammans måste tillsätta en valberedning.

Styrlelsens förslag till valberedning

På senaste årsmötet 4/10 2023 fick närvarande föreningar uppmaningen att återkomma med förslag på personer till valberedningen inom 1 vecka. Inga förslag inkom.

Styrelsen beslöt därför att följande förslag på tillsättandet av valberedning gäller;

 • Fördelningen med 3 alpina föreningar och 53 föreningar längd blir förslaget att de 3 bästa (bäst poängmässigt på DM) föreningarna tillsätter varsin representant.
 • Föreningarna som efter verksamhetsåret 2022/2023 ska utgöra valberedning till årsmötet 2024 är då:
  – Storvreta IK
  – IK Rex
  – Uppsala SLK
 • Bra om varje förening kan utse en kontaktman och meddela USF.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Upplands skidförbund för verksamhetsåret 2023/2024;

 • Arne Pettersson, ordförande
 • Sten Johansson, kassör
 • Mikke Bäsén, sekreterare samt ordförande i alpina kommittén
 • Jan Pettersson, ledamot samt ordförande i längdkommittén
 • Claes Ångström, ledamot samt vice ordförande
 • Fredrik Ahlsson, ledamot
 • Björn Lind, ledamot
Senast uppdaterad
2024-03-07
Publicerad
2023-11-29
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

UPPTÄCK MER

Upplands SF och dess valberedning

Den nuvarande valberedningen har sagt ifrån sig sitt uppdrag. Eftersom...

LÄS NYHETEN

Upplands SF och dess valberedning

Den nuvarande valberedningen har sagt ifrån sig sitt uppdrag. Eftersom...

LÄS NYHETEN

Huvudsponsor